Discord Banner 1
WİKİ TAMAMLANMA %93

İnci Bilezik+4

Level 38 Saldırı Hızı +3% Max. SP +75

Nesne Nereden Elde Edilir (Sandık)

Herhangi bir veriye ulaşılmadı