Discord Banner 1
WİKİ TAMAMLANMA %93

YeşimTaşı Bilezik+4

Level 28 Saldırı Hızı +3% SP yüklemesi 3% degişti

Nesne Nereden Elde Edilir (Sandık)

Herhangi bir veriye ulaşılmadı